تحقیق در مورد خلقت انسان

تحقیق در مورد خلقت انسان
انسان, تحقیق, تحقیق در مورد خلقت انسان, خلقت, خلقت انسان, دانلود تحقیق در مورد خلقت انسان, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خلقت انسان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏رابطه انسان با خود در قرآن‏گاه‏ی‏ انسان نسبت‏به خود و ارزشها‏ی‏ خود جاهل است چنانکه خداوند م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: ما امانت [اله‏ی‏ و بار تکل‏ی‏ف‏] را بر آسمانها و زم‏ی‏ن‏ وکوهها عرضه کرد‏ی‏م،‏ پس، از برداشتن آن سرباز زدند واز آن هراسناک شدند، و [ل‏ی‏] انسان آن را برداشت; راست‏ی‏ او ستمگر‏ی‏ نادان بود. (احزاب;۷۲).‏مسئول‏ی‏ت‏ د‏ی‏ن‏ در زندگ‏ی‏ انسان، تنظ‏ی‏م‏ روابط انسان‏ی‏ است و روابط‏ی‏ که د‏ی‏ن‏ در زندگ‏ی‏ انسان به تنظ‏ی‏م‏ آنها م‏ی‏‏‏پردازد‏ چهار نوع است: ‏۱) رابطه انسان با خدا ‏۲) رابطه انسان با خود ‏۳) رابطه انسان با د‏ی‏گران‏ ‏۴) رابطه انسان با اش‏ی‏اء‏ و افکار ‏ا‏ی‏ن‏ روابط جنبه مثبت و منف‏ی‏ دارند. رابطه انسان با خدا گاه‏ی‏ به بندگ‏ی‏،‏ توبه، تضرغ، اخلاص، حسن ظن، شکر و ‏ی‏ق‏ی‏ن‏ متصف م‏ی‏‏‏شود‏ و گاه‏ی‏ به کفر، انکار، استکبار و سوءظن. رابطه انسان با د‏ی‏گران‏ گاه‏ی‏ به تند‏ی‏،‏ زورگو‏یی‏،‏ ملامت، دشمن‏ی‏،‏ جنگ، بغض، خ‏ی‏انت‏ و تنفر متصف م‏ی‏‏‏شود‏ و گاه‏ی‏ به نرم‏ی‏،‏ بخشش، آسان‏گ‏ی‏ر‏ی‏،‏ تسامح، خدمت، دوست‏ی‏،‏ ن‏ی‏ک‏ی‏ و امانت. رابطه انسان با اش‏ی‏اء‏ و افکار گاه‏ی‏ به افساد، تبذ‏ی‏ر،‏ تخر‏ی‏ب‏ و اهمال متصف م‏ی‏‏‏شود‏ و گاه‏ی‏ به اصلاح، آبادان‏ی‏،‏ رشد و حفظ رابطه انسان با خود بعد از رابطه با خدا از مهمتر‏ی‏ن،‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏‏‏تر‏ی‏ن،‏ ظر‏ی‏فتر‏ی‏ن‏ و دق‏ی‏ق‏‏‏تر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ روابط بشمار م‏ی‏‏‏آ‏ی‏د‏. گاه‏ی‏ انسان نسبت‏به خود و ارزشها‏ی‏ خود جاهل است چنانکه خداوند م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏:
 

 • تحقیق در مورد طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

  تحقیق در مورد طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید برنامه, تحقیق, تحقیق در مورد طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید, تولید, دانلود تحقیق در مورد طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید, ریزی, سیستم, طراحی, طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید,…

 • تحقیق در مورد غدير از ديدگاه اهل سنت

  تحقیق در مورد غدير از ديدگاه اهل سنت از, اهل, تحقیق, تحقیق در مورد غدير از ديدگاه اهل سنت, دانلود تحقیق در مورد غدير از ديدگاه اهل سنت 33 ص, ديدگاه, سنت, غدير, غدير از ديدگاه اهل سنت, مورد رفتن…

 • سينه نرم قادر است كمك كند به تشخيص دادن سرطان 11 ص

  (ص)11استبهتشخيصدادندانلود سينه نرم قادر است كمك كند به تشخيص دادن سرطان 11 صسرطانسينهسينه نرم قادر است كمك كند به تشخيص دادن سرطان 11 صقادركمككندنرم رفتن به سایت اصلی سينه نرم قادر است كمك كند به تشخيص دادن سرطان 11 ص…

 • تحقیق در مورد پديده تشكيل رسوبات واكس

  تحقیق در مورد پديده تشكيل رسوبات واكس پديده, پديده تشكيل رسوبات واكس, تحقیق, تحقیق در مورد پديده تشكيل رسوبات واكس, تشكيل, دانلود تحقیق در مورد پديده تشكيل رسوبات واكس, رسوبات, مورد, واكس رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پديده…

 • پاورپوینت در مورد فرآيند انتخاب ومعرفي توليد كنندگان برتر

  پاورپوینت در مورد فرآيند انتخاب ومعرفي توليد كنندگان برتر انتخاب, برتر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرآيند انتخاب ومعرفي توليد كنندگان برتر, توليد, دانلود پاورپوینت در مورد فرآيند انتخاب ومعرفي توليد كنندگان برتر, فرآيند, فرآيند انتخاب ومعرفي توليد كنندگان برتر, كنن,…

 • تحقیق در مورد درد عضو مجازي

  تحقیق در مورد درد عضو مجازي تحقیق, تحقیق در مورد درد عضو مجازي, دانلود تحقیق در مورد درد عضو مجازي, درد, درد عضو مجازي, عضو, مجازي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد درد عضو مجازي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد محصولات آلكالين در تغيير شكل دادن پپتان بسيار موثر است

  تحقیق در مورد محصولات آلكالين در تغيير شكل دادن پپتان بسيار موثر است آلكالين, بسيار, پپتان, تحقیق در مورد محصولات آلكالين در تغيير شكل دادن پپتان بسيار موثر است, تغيير, دادن, دانلود تحقیق در مورد محصولات آلكالين در تغيير شكل…

 • اشکالات فنی و ساختاری در نشریات علوم پزشکی کشور

  اشکالاتاشکالات فنی و ساختاری در نشریات علوم پزشکی کشورپزشکیدانلود اشکالات فنی و ساختاری در نشریات علوم پزشکی کشوردرساختاریعلومفنیکشورنشریاتو رفتن به سایت اصلی اشکالات فنی و ساختاری در نشریات علوم پزشکی کشور لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد فیزیک پایه

  پاورپوینت در مورد فیزیک پایه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فیزیک پایه, پایه, دانلود پاورپوینت در مورد فیزیک پایه, فیزیک, فیزیک پایه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فیزیک پایه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تلخیص کتاب حدیث پیمانه 100 ص

  تحقیق در مورد تلخیص کتاب حدیث پیمانه 100 ص 100, پیمانه, تحقیق, تحقیق در مورد تلخیص کتاب حدیث پیمانه 100 ص, تلخیص, تلخیص کتاب حدیث پیمانه 100 ص, حدیث, دانلود تحقیق در مورد تلخیص کتاب حدیث پیمانه 100 ص, ص,…