تحقیق در مورد نماز گزار واقعی براستی کیست

تحقیق در مورد نماز گزار واقعی براستی کیست
براستی, تحقیق, تحقیق در مورد نماز گزار واقعی براستی کیست, دانلود تحقیق در مورد نماز گزار واقعی براستی کیست, کیست, گزار, مورد, نماز, نماز گزار واقعی براستی کیست, واقعی

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد نماز گزار واقعی براستی کیست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏نماز گزار واقعی براستی کیست؟‏1. ‏تقوی‏ ‏و‏ ‏ترك‏ ‏گناه‏: ‏از‏ ‏امور‏ ‏مهمی‏ ‏كه‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏چیز‏ ‏رعایتش‏ ‏برای‏ ‏نمازگزار‏ ‏واقعی‏ ‏ضروری‏ ‏است‏ ‏محافظت‏ ‏بر‏ ‏نفس‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏خویش‏ ‏است‏ ‏یعنی‏ ‏دوری‏ ‏گزیدن‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏آنچه‏ ‏را‏ ‏كه‏ ‏خداوند‏ ‏متعال‏ ‏از‏ ‏انجام‏ ‏آن‏ ‏ناخشنود‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏و‏ ‏معصیت‏ ‏الهی‏ ‏بشمار‏ ‏می‏ ‏رود،‏ ‏چرا‏ ‏كه‏ ‏حقیقت‏ ‏گناه‏ ‏و‏ ‏معصیت‏ ‏چیزی‏ ‏جز‏ ‏آلودگی‏ ‏و‏ ‏نجاست‏ ‏و‏ ‏تیرگی‏ ‏نفس‏ ‏و‏ ‏جان‏ ‏آدمی‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏نمازگزاری‏ ‏كه‏ ‏مدعی‏ ‏است‏ ‏می‏ ‏خواهد‏ ‏به‏ ‏معراج‏ ‏و‏ ‏ملكوت‏ ‏پرواز‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏آوا‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏سخن‏ ‏خداوند‏ ‏و‏ ‏فرشتگان‏ ‏شود‏.‏و‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏كدورتها‏ ‏و‏ ‏آلودگی‏ ‏روحی‏ ‏و‏ ‏سنگینی‏ ‏گناه‏ ‏به‏ ‏ملكوت‏ ‏اعلی‏ ‏راه‏ ‏نمی‏ ‏یابد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏قلبی‏ ‏كه‏ ‏شیطان‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏تصرف‏ ‏كرده‏ ‏متوجه‏ ‏خدا‏ ‏نمی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏زبانی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏اثر‏ ‏گناه‏ ‏لال‏ ‏شده‏ ‏با‏ ‏حضرت‏ ‏دوست‏ ‏سخن‏ ‏نمی‏ ‏گوید‏. ‏از‏ ‏این‏ ‏روی‏ ‏در‏ ‏قرآن‏ ‏بر‏ ‏پرهیز‏ ‏از‏ ‏گناه‏ ‏و‏ ‏معصیت‏ ‏تأكید‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏می‏ ‏فرماید‏: « ‏بگو‏ ‏ای‏ ‏اهل‏ ‏کتاب‏! ‏بیایید‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏کلمه‏ (‏ایمان‏)‏که‏ ‏مشترک‏ ‏بین‏ ‏ما‏ ‏و‏ ‏شماست‏ ‏ایمان‏ ‏آورید‏ ‏و‏ ‏جز‏ ‏خدا‏ ‏را‏ ‏نپرستیم‏ ‏و‏ ‏برخی‏ ‏دیگر‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏سلطه‏ ‏قرار‏ ‏ندهیم‏.» [1] ‏و‏ ‏از‏ ‏صبر‏ ‏و‏ ‏نماز‏ ‏یاری‏ ‏جوئید‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏كار‏ ‏سنگین‏ ‏و‏ ‏گران‏ ‏است‏ ‏مگر‏ ‏بر‏ ‏خاشعون‏. ‏در‏ ‏اینجا‏ ‏صبر‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنای‏ ‏عام‏ ‏از‏ ‏ما‏ ‏خواسته‏ ‏شده‏ ‏هم‏ ‏صبر‏ ‏بر‏ ‏سختی‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏ناگواری‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏صبر‏ ‏بر‏ ‏عبادت‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏صبر‏ ‏بر‏ ‏معصیت‏ ‏و‏ ‏پرهیز‏ ‏از‏ ‏شهوت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏لذتهای‏ ‏نامشروع‏ ‏كه‏ ‏مبغوض‏ ‏خداوند‏ ‏هستند‏. ‏از‏ ‏طرفی‏ ‏در‏ ‏آیات‏ ‏و‏ ‏برخی‏ ‏روایات‏ ‏همین‏ ‏تقوی‏ ‏و‏ ‏پرهیز‏ ‏از‏ ‏معاصی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏یك‏ ‏نمازگزار‏ ‏واقعی،‏ ‏متوقع‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏خواستار‏ ‏نتیجه‏ ‏واقعی‏ ‏و‏ ‏عینی‏ ‏نماز‏ ‏است‏ ‏یعنی‏ ‏نمازی‏ ‏می‏ ‏خواهد‏ ‏كه‏«‏تنهی‏ ‏عن‏ ‏الفحشاء‏ ‏و‏ ‏المنكر‏»‏[2] ‏باشد‏ ‏رسول‏ ‏اكرم‏ ‏ـ‏ ‏صلّی‏ ‏الله‏ ‏علیه‏ ‏و‏ ‏آله‏ ‏ـ‏ ‏می‏ ‏فرماید‏:«‏هر‏ ‏كس‏ ‏نمازش‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏فحشاء‏ ‏و‏ ‏منكر‏ ‏باز‏ ‏ندارد‏ ‏هیچ‏ ‏بهره‏ ‏ای‏ ‏جز‏ ‏دوری‏ ‏از‏ ‏خدا‏ ‏نبرده‏ ‏است‏»‏[3]‏2. ‏انفاق‏ ‏و‏ ‏اعطاء‏ ‏زكات‏ ‏و‏ ‏صدقه‏ ‏به‏ ‏مستمندان‏: ‏قرآن‏ ‏می‏ ‏فرماید‏:«‏به‏ ‏بندگان‏ ‏مؤمنم‏ ‏بگو‏: ‏نماز‏ ‏را‏ ‏بپای‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نهان‏ ‏و‏ ‏آشكار‏ ‏از‏ ‏آنچه‏ ‏روزیشان‏ ‏داده‏ ‏ایم‏ ‏انفاق‏ ‏می‏ ‏كنند‏.»[4] ‏و‏ ‏در‏ ‏جایی‏ ‏دیگر‏ ‏در‏ ‏وصف‏ ‏نمازگزاران‏ ‏می‏ ‏فرماید‏:«‏آنها‏ ‏در‏ ‏اموالشان‏ ‏برای‏ ‏تقاضا‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏محرومان‏ ‏حق‏ ‏معلومی‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏ ‏می‏ ‏كنند‏»‏[5] ‏پس‏ ‏معلوم‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏یك‏ ‏نماز‏ ‏گزار‏ ‏واقعی‏ ‏كسی‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏حالی‏ ‏كه‏ ‏مواظبت‏ ‏بر‏ ‏اعمال‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏شخصی‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏عبادات‏ ‏خود‏ ‏دارد‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏و‏ ‏محرومان‏ ‏جامعه‏ ‏فاصله‏ ‏نگرفته‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏كمك‏ ‏و‏ ‏دستگیری‏ ‏افراد‏ ‏نیازمند‏ ‏و‏ ‏ناتوان‏ ‏غافل‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏همواره‏ ‏با‏ ‏اعطاء‏ ‏صدقات‏ ‏واجب‏(‏زكات‏ ‏و‏
 

 • تحقیق در مورد كار تحقيقي كارآموزي وكالت معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل 68 ص

  تحقیق در مورد كار تحقيقي كارآموزي وكالت معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل 68 ص تحقیق در مورد كار تحقيقي كارآموزي وكالت معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل 68 ص, دانلود تحقیق در مورد كار تحقيقي…

 • تحقیق در مورد نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها 35 ص

  تحقیق در مورد نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها 35 ص 35, تحقیق, تحقیق در مورد نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها 35 ص, تمدنها, توسعه, دانلود تحقیق در مورد نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها 35 ص, در, ص,…

 • تحقیق در مورد بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين 48

  تحقیق در مورد بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين 48 48, احكام, اسقاط, بررسي, بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين 48, تحقیق, تحقیق در مورد بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين 48, جنين, حقوقي, دانلود تحقیق در…

 • تحقیق در مورد بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري 56 ص

  تحقیق در مورد بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري 56 ص 56, بررسي, بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري 56 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري 56 ص, حقوق, دادرسي, دادرسي‌هاي, دانلود تحقیق در مورد…

 • تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربيت 76 ص

  تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربيت 76 ص 76, اخلاق, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربيت 76 ص, تربيت, دانلود تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربيت 76 ص, رابطه, رابطه اخلاق و تربيت 76 ص, ص,…

 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

  بریپرسشنامهپرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روثدانلود پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روثرضایتروثشغلیفیلدو رفتن به سایت اصلی پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

  پاورپوینت در مورد طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری آوری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری, جمع, دانلود پاورپوینت در مورد طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری, شبکه, شهری, طراحی, طراحی شبکه های…

 • کارگاه توجیهی دانشجویان پزشکی

  پزشکیتوجیهیدانشجویاندانلود کارگاه توجیهی دانشجویان پزشکیکارگاهکارگاه توجیهی دانشجویان پزشکی رفتن به سایت اصلی کارگاه توجیهی دانشجویان پزشکی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 11 اسلاید  قسمتی…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش نارسایی هیجانی

  ادبیاتادبیات نظری وپیشینه پژوهش نارسایی هیجانیپژوهشدانلود ادبیات نظری وپیشینه پژوهش نارسایی هیجانینارسایینظریهیجانیوپیشینه رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری وپیشینه پژوهش نارسایی هیجانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد نظام مراقبت کشوری بیماریهای منتقله از غذا

  پاورپوینت در مورد نظام مراقبت کشوری بیماریهای منتقله از غذا از, بیما, بیماریهای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظام مراقبت کشوری بیماریهای منتقله از غذا, دانلود پاورپوینت در مورد نظام مراقبت کشوری بیماریهای منتقله از غذا, غذا, کشوری, مراقبت, منتقله, مورد,…